© Copyright. FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET; Pajtókné Tari Ilona

Minden jog fenntartva. A tartalom nem publikálható a szerző írásos engedélye nélkül. Kizárólag oktatási célra regisztráció után használható. 

Hivatkozások:  

Ábrák:  

Makádi M.: (2006) Földönjáró 2. Módszertani kézikönyv gyakorló földrajztanárok és hallgatók részére. Budapest, Stiefel Eurocart Kft., p.98.  

Illusztrációk tára:

A Föld gömbhéjas szerkezete. Készítette: Antal Péter EKF Média Informatika Tanszék

Kontinentális és óceáni lemez ütközése. Készítette: Antal Péter EKF Média Informatika Tanszék

Óceáni hátság keletkezése. Készítette: Antal Péter EKF Média Informatika Tanszék

Naprendszer. Forrás: http://www.solarviews.com//raw/misc/solarsystem.jpg

Ásvány- és kőzetgyűjtemény:

Ásvány és kőzetgaléria képanyagát Varga Attila főiskolai adjunktus készítette nagyrészt az EKF Kémia Tanszékén fellelhető ásványok ill. kőzetek felhasználásával, ColorPage-Vivid Pro II leszedhető ajtós síkszkenner segítségével.

Enciklopédiák - Lexikonok:

Magyar Virtuális Enciklopédia. Honlapcím: http://www.enc.hu/1enciklopedia/fogalmi/muvelodestort/virtenc.htm

Google Earth:

Képek: http://earth.google.com/sites/ honlapról

Képek:  

A Képgaléria fotóit készítették: Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, Dr. Pajtók Gábor, Vitéz Zsolt, Dr. Szilák Iván 

Könyvtárak:

Magyar Virtuális Enciklopédia. Honlapcím: http://www.enc.hu/1enciklopedia/fogalmi/inf/elektronikus_konyvtar.htm

Óratervezetek:

Spanyolország és Olaszország földrajza. Készítette: Rozmis Margit földrajz szakos, IV. éves levelező tagozatos hallgató. EKF Földrajz Tanszék. Eger, 2006

Afrika éghajlata. Készítette: Szita Rita földrajz szakos, III. éves levelező tagozatos hallgató. EKF Földrajz Tanszék. Eger, 2006

Afrika vízrajza Készítette: Bodorics Andrea földrajz szakos, III. éves levelező tagozatos hallgató. EKF Földrajz Tanszék. Eger, 2005

PPT bemutatók:

A magmatizmus és vulkanizmus földrajzi jelenségei. Készítette: Dr. Pajtókné dr.Tari Ilona EKF Földrajz Tanszék

Egri séták. Készítette: Antal Péter EKF Média Informatika Tanszék

Észak-Amerika földrajza. Készítette: Fejes Mónika IV. évf. földrajz szakos hallgató.

A naprendszer áttekintése. Készítette: Hornyák Vera IV. évfolyam földrajz szakos hallgató

Sulinet:

Idézet: Részletek a Sulinet – SDT honlapjáról

Tankönyvek:

Reformok az oktatásban. 6. fejezet Másfajta oktatás - másfajta könyvekkel  (PDF, 434 kB) Az Oktatási Minisztérium állásfoglalása. http://www.om.hu/main.php?folderID=1340

Törvény a közoktatásról. Az 1993. évi LXXIX., többször módosított törvény (legutóbb 2005; 2007. 01 01.-től ismét változik). 19. §. 1. bek. b), c) pont.

Tantervek, dokumentumok:

Kotschy B. (1998) Szócikk. In: Falus I. (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Tanulmányi kirándulás – Szakkör:

Szakköri programok:

A Föld-gömb geometriája. Készítette: Spitzer Tamás EKF TTK, levelező tagozat IV. évf. földrajz-matematika szakos hallgató Eger, 2006.

A geometrikus energia tanulmányozása. Készítette: Dr. Pajtókné dr.Tari Ilona EKF. Földrajz Tanszék. Eger, 2006.

Térképek:

Klinghammer István (1980) Papp-Váry Árpád: Tematikus Kartográfia Tankönyvkiadó, Bp.

Klinghammer István (1983) Földünk tükre a térkép, Gondolat Kiadó, Bp.

Varajti K. (2002) A Földünk és környezetünk tantárgy tanítása az iskolarendszerű felnőttoktatásban. Országos Közoktatási Intézet.

Falitérkép honlapcíme: http://stiefel.mediacenter.hu/termekkepek/DF2425.jpg

Legújabb földtérkép: The World. National Geographic Society. Honlapcím: http://www2.jpl.nasa.gov/files//images/hi-res/satellitemap.tif

Videó-klipek:

A Videó-klip gyűjtemény klipjeit készítette: Pajtókné Tari Ilona EKF ,Földrajz Tanszék

Zene:

Bloom B.:1964 Taxonomy of Educational Objectives 2. New York

Zenei gyűjtemény:

elcondorpasa: The Best Instrumental Music From The Andes – EL CONDOR PASA - Daniel Alomias Robles

llaquiruna: The Best Instrumental Music From The Andes – LLAQUI RUNA – D.R.

piedrasdelcuzco: The Best Instrumental Music From The Andes – W. Banegas

tomasa: The Best Instrumental Music From The Andes – TOMASA – Traditional Puno

Szakirodalom:

Fehér, P.(1999): Milyen legyen az internet-pedagógus? Agria Media ’98. Liceum Kiadó. Eger pp. 242-253.

Forgó, S.-Hauser, Z.-Kis-Tóth, L. (2001): Médiainformatika. Líceum Kiadó. Eger.

Hauser, Z. (1999): Az audiovizuális oktatástól az információtechnológiáig. Agria Media ’98. Líceum Kiadó. Eger. pp. 55-74.

Horváth, R. (1999): A multimédiás szemléltető anyagok szerepe az oktatásban Agria Media ’98. Líceum Kiadó. pp. 254-273

Kárpáti, A. (1997): „Számítógéppel segített tanulás” Iskolakultúra 12.

Kleininger, T. (2005): IKT-eszközök a földrajz oktatásában. Új Pedagógiai Szemle. Február. http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2006-02-in-Kleininger-Ikt

Levie, W. H., & Lentz, R. (1982). Effects of textillustrations: A review of research. EducationalCommunication and Technology Journal, 30, 195-232

Makádi M. (2005) Földönjáró 1. Módszertani kézikönyv gyakorló földrajztanárok és hallgatók részére. Stiefel-Eurocart Kft., Budapest.

Makádi M. (2006) Földönjáró 2. Módszertani kézikönyv gyakorló földrajztanárok és hallgatók részére. Stiefel-Eurocart Kft., Budapest.

Nádasi, A. (2003): Taneszközök az információs társadalomban. Agria Media 2002. Líceum Kiadó. Eger. pp. 307-312.

Pajtókné Tari, I. (2004). „Gondolkodás a földrajzon keresztül” Földrajzi Közlemények. CXXVIII. (LII.) kötet, 2004.1-4. szám. pp.:157-161.

Pajtókné Tari, I. (2005): A multimedialitás szerepe a földrajz tanításában. Agria Média 2004. Digital Identity is the Passport to Europe. VI. Megvalósult gyakorlatok 2: Digitális Információs rendszerek. Líceum Kiadó. Eger. pp. 329-337.

Probáld, F. (1998): A földrajztanítás helyzete. Földrajzi Közlemények. 1998/1-2.sz. 29. p.

Tompa, K. (1997): Taneszköz (szócikk). Pedagógiai Lexikon III., Keraban Könyvkiadó. pp. 450-452.