A tanterv – általános megfogalmazásban – az a dokumentum, amely szűkebb vagy tágabb közmegegyezés alapján az iskolai tanítást-tanulást meghatározó értékrendet, cél- és követelményrendszert, műveltségi tartalmakat s azok elrendezését írja elő. (Kotschy B. 1998)

A magyar közoktatásban a Nemzeti alaptanterv (NAT) a tantervi szabályozás legmagasabb szintű dokumentuma.

A kerettantervek a NAT és az iskolák helyi tantervei közé ékelt szabályozók. Az Oktatási Minisztérium kiadott egy központi kerettantervet, de akkreditálhatók alternatív kerettantervek is. A helyi tantervek egy-egy iskola oktatási folyamatának konkrét szabályozó dokumentumai.

A tanmenet az egyes pedagógusok adott osztályokra konkretizált terve; általában egy tanévre szól.

Nemzeti Alaptanterv:

http://www.magyarkozlony.hu/pdf/13006Kerettantervek

Oktatási Hivatal

Nemzeti Erőforrás Minisztérium